Wednesday, 25 April 2012

Read & Listen Mufti Taqi Usmani's Books and Bayanaat

MUFTI TAQI USMANI

Read Online Mufti sahib's following Books:

1.      Aasan Tarjuma Quran – 3 Volumes

2.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-01 Islami Aqaeed
3.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-02  Ibadaat ki Haqiqat Aur Ahkaam
4.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-03  Islam Aur Husn-e-Muamilat

5.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-04 Islam Aur Husn-e-Muashirat

6.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-05 Islam Aur Khandani Nizaam

7.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-06  Islah-w-Tasawwuf

8.      Islam aur Hamari Zindagi -- Vol-07 Islami Zindagi ke Sunehri Aadab

9.      Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-08  Akhlaq-e- Siyea aur unki islah

10.  Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-09  Akhlaq-e-Hasna aur un ke Fazail

11.  Islam Aur Hamari Zindagi -- Vol-10 RozMarrah ki Sunnaten aur Aamal

12.  Islahi Majalis Volume-1

13.  Islahi Majalis Volume-2

14.  Islahi Majalis Volume-3

15.  Islahi Majalis Volume-4

16.  Islahi Majalis Volume-5

17.  Fiqhai Masaail (4 Volumes)

18.  Jadded Fiqhai Masail

19.  Purnoor Duain 

20.  Mustanad Majmua-e-Aurad-o-Wazaif

21.  Seerat -un- Nabi [SAW] Aur Hamari Zindagi

22.  Aulad ki Islah-o-Tarbiat

23.  Waldain Ki Khidmat -- Jannat Ka Zariyah

24.  Rahat kis tarah hasil ho?

25.  Taqdeer per razi rehna chahiye

26.  Hasad

27.  Islam Mayn Pooray Dakhil Ho Jao

28.  Istikhrah ka masnoon tariqah

29.  Ilm per Aml karen

30.  Gunahgaar se nafrat mat keejiye

31.  Islam Aur Siyasi Nazriyat

32.  Islam aur Siyasat

33.  Nafs ki kash-makash

34.  Islam aur Jiddat-Pasandi

35.  Dunya se dil na lagao

36.  Dunya meray aagay

37.  Jahan Deedah

38.  Dunya ke us paar

39.  Undalas mein chand roz

Listen Online Mufti sahib's following speeches

1.      16 Islahi Bayanaat by Mufti Taqi Usmani

2.      Dil, Fikr-o-Nazr ka qiblah Allah ko banain

3.      Uswah-e-Hasana  Taqwah ki Seerhi hay